REIS NAAR MIJN OORSPRONG

Het is me gelukt, mijn boek is klaar! Het laatste punt en komma zijn gezet, de laatste aanpassingen zijn gebeurd. Mijn boek is nu bij Berlin Books, een uitgeefhuis voor eigenzinnige auteurs. Zij laten het drukken en vanaf 13 mei zullen ze het helpen verspreiden. Na vele jaren is mijn boek een feit. Over enkele maanden ligt het te blinken op mijn buro. Onvoorstelbaar toch, ik ben ontzettend blij en ook trots. 

Het was een lange weg. Jaren geleden begon ik te schrijven aan een boek met als titel ‘Brief aan mijn dochters’. Het was bedoeld voor intern gebruik. Ik wilde mijn levensverhaal delen met mijn dochters en eventuele kleinkinderen.

Ik begon ijverig te schrijven, maar het lukte me niet echt. Het verhaal over mijn eigen ontwikkelingsproces als mens zat me in de weg. Een ander boek vroeg diep in mij om als eerste geschreven te worden. Het duurde nog een hele tijd vooraleer het stilaan vorm kreeg. Want was het wel zinvol om dat verhaal te schrijven en vooral om het te delen? Wie zit er nu te wachten op het verhaal van de reis naar mijn oorsprong? Gaandeweg ontdekte ik dat mijn verhaal uniek is, uiteraard, maar tegelijk ook universeel is en een beetje van ons allemaal.

Van harte hoop ik dat mijn boek - REIS NAAR MIJN OORSPRONG, een openhartig verhaal over mijn proces van persoonlijke groei en ontwikkeling - jou mag inspireren.

Voor meer info, zie www.yolathienpont.com

 

 

Site by Antroad