Jij bent muziek

Ieder van ons is een muzikaal wonder. Dat mochten we gisteren beleven tijdens de namiddag 'Jij bent muziek' in De Singel. Een namiddag stembevrijding onder begeleiding van Jan Kortie. 's Avonds zongen we mantra's die ontstonden uit de stilte en in de stilte terugkeerden.
Namaste, ik buig voor jouw spirit, ik eer het hoogste in jou. Om Mani Pemme Hum, over de parel in de lotusbloem
Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, liefde, mededogen, medevreugde, gelijkmoedigheid
Ohm, Shalom, Salaam, moge je vrede hebben met wie je bent en met de wereld waarin je leeft
Een intens gebeuren ...

 

 

Site by Antroad